ISBN 9789057122033
173 pag.
2006
Paperback
€ 24,95

De Big 5 persoonlijkheidsfactoren

een methode voor het beschrijven van persoonlijkheidseigenschappen

Boele de Raad & Mien Doddema-Winsemius

Er zijn verschillende methodes om persoonlijkheidskenmerken van mensen te beschrijven, maar slechts één doorstaat de toets van wetenschappelijke kritiek: de 'Big Five', die uitgaat van een vijftal eigenschapsdimensies, of 'factoren':

I    Extravert / Introvert
II   Vriendelijk / Onvriendelijk
III  Zorgvuldig / Onzorgvuldig
IV  Emotioneel Stabiel / Instabiel
V   Intellectueel Autonoom / Afhankelijk

Het Big 5-model heeft de functie van een referentiekader in wetenschappelijk onderzoek, met zeer praktische toepassingen voor professionals, in bijvoorbeeld de personeelspsychologie en de gezondheidszorg, die een degelijk en adequaat beoordelingsinstrument nodig hebben om iemands belangrijkste eigenschappen snel en betrouwbaar te meten en te beschrijven. De Big 5 wordt ook gebruikt in de psychotherapie, in gevallen waarin DSM-IV tekortschiet bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

De Big 5 is een talig instrument, dat uitgaat van de manier waarop wij mensen karakteriseren. Dit naslagwerk bevat dan ook het complete lexicon (meer dan 10.000 woorden) van de taal waarin menselijke eigenschappen worden uitgedrukt, het zogenaamde Idioticon. Via de uitgebreide index wordt de weg gewezen naar karaktertrekken, die weer leiden naar het 'periodiek systeem van persoonlijkheidseigenschappen'.

Het boek laat zien hoe ongekend rijk de woordenschat is waarmee wij mensen typeren en vormt een handig aanvullend instrument bij het schrijven van psychologische rapporten.

Over het Idioticon, het lexicon (naar aanleiding van een eerdere editie onder de titel Het idioticon van de persoonlijkheid, Doddema & De Raad, 1997, Nieuwezijds):