ISBN 9789057121869
347 pag.
2007
Paperback

Natuurlijke intelligentie

over denken, intelligentie en bewustzijn van mensen en andere dieren

Wim van de Grind

- Omschrijving - Inhoud - In de media - Downloads - Over de auteur -

Dit boek is nu als gratis PDF-bestand beschikbaar, uitsluitend voor eigen gebruik. Doorsturen, kopiëren of verhandelen is niet toegestaan. Het is niet meer verkrijgbaar in de boekhandel. Klik op [Downloads] voor een PDF-bestand..

Kunnen dieren denken? Hoe intelligent zijn ze? Hebben ze bewustzijn? Van de Grind bespreekt de belangrijkste bevindingen van onderzoek naar intelligente systemen en het zenuwstelsel als basis van mentale processen

Voor biologen is de mens een dier. Begrippen als denken, intelligentie en bewustzijn worden in dit boek dan ook niet specifiek voor de mens besproken, maar voor alle dieren. Specifiek menselijke vaardigheden, zoals taal- of kunstuitingen, worden opgevat als aanpassingen aan de leefomgeving en levensstijl van de oermens. Ook typisch voor de biologische benadering is om de mens te beschouwen binnen het evolutionaire proces. Van de Grind gaat, om warrige discussies met creationisten te voorkomen, daarom tevens in op de aard van wetenschappelijke kennis en de redenen waarom wetenschap en geloof niets met elkaar te maken hebben.

Het boek is bedoeld voor iedereen die enig inzicht in de filosofische aspecten van diergedrag wil verwerven, of zich interesseert voor biologische ingangen in vakgebieden als filosofie, kunstmatige intelligentie of psychologie.