Op 9 februari om 20:00 uur geeft Jan Verplaetse bij CREA / Universiteit van Amsterdam een lezing over Het morele instinct, gevolgd door commentaar op zijn nieuwe boek door Patrick Delaere.

In zijn boek Het morele instinct (2008) stelt Jan Verplaetse in navolging van Darwin en diens opvatting dat morele emoties een natuurlijke oorsprong hebben. “Morele processen zijn even lichamelijk als zintuigen”, zoals ook neurologische onderzoeken laten zien. Maar moraal is tegelijk een zaak van het verstand, we kennen ook een rationele moraal. In zijn lezing zal Verplaetse ingaan op de intrigerende verhouding tussen natuur en cultuur. Meer aandacht voor onze morele instincten kan leiden tot een betere balans tussen die beide kanten van de mens. Klik hier voor meer informatie.

De inzendingstermijn van de schrijfwedstrijd `De mens als beest’ is vandaag verlopen en er worden geen nieuwe verhalen geaccepteerd. De jury, bestaande uit professor Bas Haring, journaliste en schrijver Ranne Hovius en marketing-redacteur Pleun Wielinga van Nieuwezijds, beslist voor 7 februari wie de winnaar wordt – en wie de nummers 2 en 3. De uitslag wordt bekend gemaakt op www.leesdarwin.nu. Alle deelnemers ontvangen vandaag een mail over de verdere gang van zaken.