Uitgeverij Nieuwezijds organiseert in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 op 8 oktober ‘Frans Jacobs en Jan Verplaetse in gesprek over de filosofie van emoties en de oorspong van de moraal.’ Zijn onze oordelen over goed en kwaad onder alle omstandigheden hetzelfde? Zou dat zo moeten zijn? Spelen emoties een rol bij morele keuzen? Kunnen en willen we dat vermijden? Wat is de betekenis van deugden en beginselen? Frans Jacobs en Jan Verplaetse houden zich beiden bezig met rechtsfilosofie en ethiek, de laatste laat zich daarbij nadrukkelijk inspireren door neurobiologisch onderzoek. Beide sprekers debatteren over de implicaties van dergelijk onderzoek voor de ethiek en onze opvattingen over moraal en emoties. Lees verder »

Net verschenen: Misleid door toeval van Nassim Nicholas Taleb, die de internationale bestseller De Zwarte Zwaan schreef. Ons brein is op verhalen ingesteld en laat zich van alles wijsmaken – terwijl toeval een grotere rol in het leven speelt dan we denken. Misleid door toeval gaat over geluk, vermomd en waargenomen als niet-geluk (dat wil zeggen, vakmanschap of deskundigheid) en over toeval, vermomd en waargenomen als niet-toeval (dat wil zeggen, bepaaldheid of determinisme). Lees meer op de boekenpagina.

Net verschenen: Autisme van Uta Frith, internationaal een toponderzoeker op het gebied van autisme. Ondanks de toenemende bekendheid van autisme, zijn er nog steeds maar weinig harde feiten over deze stoornis. Frith selecteerde voor dit boek de best houdbare onderzoeksresultaten. Ze legt uit welke sociale beperkingen autisme met zich meebrengt en hoe die veroorzaakt worden, beschrijft hoe mensen met autisme de wereld ervaren en verklaart hun gedrag. Lees meer op de boekenpagina.

Jan Verplaetse heeft met zijn boek Het morele instinct de NWO Eureka Boekenprijs 2009 gewonnen. De NWO Eurekaprijzen (boeken, media, oeuvre) worden toegekend aan de beste prestaties op het gebied van het populariseren van wetenschap en kennis naar het brede publiek. Uit het juryrapport:

Het morele instinct is een open en een humaan boek […] Wie prijs stelt op een verantwoorde omgang met zijn medemens en eigenlijk met zijn hele leefomgeving, heeft aan Jan Verplaetse’s boek Het morele instinct een even originele en welingelichte als sympathieke, goed leesbare en bovenal behulpzame gids.” Lees verder »

De internationale bestseller De Zwarte Zwaan van Nassim Nicholas Taleb is van 30 april t/m 30 juli 2009 verkrijgbaar voor € 19,95 i.p.v. € 24,95.

Print deze pagina uit en lever deze in bij een erkende boekhandel.
ISBN: 978 90 5712 267 5
Actienummer: 901-64378

Op veler verzoek komt Robert Cialdini, auteur van Overtuigingskracht, weer naar Nederland. Hij is op 30 september 2009 speciale gastspreker op het seminar ‘De psychologie van het overtuigen’. Cialdini (bekend van zijn zeer gezaghebbende boek Invloed) geeft via zijn organisatie ‘Influence At Work’ trainingen in de toepassing van de ‘beïnvloedingswetenschap’ in leiderschap, management en sales. Op het gebied van overtuigen en beïnvloeden is hij de meest geciteerde sociaal psycholoog ter wereld.

Het seminar wordt georganiseerd door Denkproducties, klik hier voor meer informatie.

De shortlist van de NWO Eureka Boekenprijs 2009 is bekend gemaakt:

Waarom is de ene mens goed en de andere slecht? Het morele instinct is een lang antwoord op die vraag. Het verklaart ‘moreel’ en ‘immoreel’ gedrag als uitdrukkingsvormen van vijf morele systemen. Vier ervan berusten op intuïties of emoties (de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal) en slechts één is rationeel (de beginselenmoraal). Al die moralen verplichten mensen om dingen te doen of te laten, maar op diverse gronden en verschillende manieren. Gemeenschappelijk aan alle moraal is dat die onze individuele vrijheid begrenst. Lees verder »

Op 4 en 5 juni 2009 komt de Dalai Lama naar Nederland. Nieuwezijds heeft zijn meest recente boek uitgegeven, dat hij samen met de beroemde psycholoog Paul Ekman heeft geschreven: Emotioneel bewustzijn, over het bereiken van psychologisch evenwicht en compassie, een vergelijk tussen de boeddhistische en wetenschappelijke manieren van denken over emoties en de aard en kwaliteit van onze emotionele levens. Lees verder »

Op dinsdag 14 april om 17:30 geeft Marcus du Sautoy een lezing in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam over zijn nieuwe boek, Het symmetrie-monster, waarin hij op zoek gaat naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen. Wegens het beperkte aantal van 100 plaatsen is aanmelden verplicht en wordt eventuele toegang door ons bevestigd. Aanmelden via e-mail.

Marcus du Sautoy komt naar Nederland voor de presentatie van zijn boek Het symmetrie-monster.
Hij geeft op 14 april een lezing in Amsterdam. Meer nieuws volgt.

Marcus du Sautoy begint zijn persoonlijke zoektocht naar de geheimen van symmetrie op zijn veertigste verjaardag. Hij neemt de lezer mee op zijn reis van twaalf maanden rond de wereld en door de geschiedenis: van het Alhambra in Granada naar de Franse revolutie en van de Goldberg Variaties van Bach naar de piramiden van Gizeh. Een bont gezelschap van excentrieke wiskundigen uit alle tijden en windstreken komt in zijn verhalen tot leven. Lees verder »