ISBN 9789057123443
176 pag.
2012
Paperback
€ 16,95

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen

Laura Batstra

'Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven voor de kwetsbare ouder die het allerbeste voor heeft met zijn kind, en voor het kind dat moeilijk is en het moeilijk heeft. Zij hebben recht op eerlijke voorlichting over adhd en op de best mogelijke hulpverlening ... Ouders en leerkrachten zijn de laatsten die schuld hebben aan het hoge aantal adhd-diagnoses. Het goede nieuws is dat zij wel de sleutel tot verbetering van deze situatie kunnen zijn. De belangrijkste boodschap van dit boek is dat er nogal wat misverstanden over adhd bestaan en dat het voor veel kinderen mogelijk en beter is om uit het psychiatrisch circuit te blijven.'

Is adhd een ziekte? Word je met adhd geboren? Verbetert medicatie in alle gevallen het functioneren van een kind met adhd? Het antwoord is drie keer nee, volgens Laura Batstra. Ouders en leerkrachten worden op basis van discutabele aannames vaak verkeerd voorgelicht over adhd.

De laatste jaren is het aantal adhd-diagnoses enorm toegenomen, terwijl het voor veel kinderen mogelijk en beter is om buiten het psychiatrisch circuit te blijven. Wanneer het gedrag van een kind in het ‘hokje’ adhd past, is het eerste advies aan ouders meestal: medicatie. Maar medicatie heeft grote nadelen en in veel gevallen kan worden volstaan met ouder- en leerkrachttraining.

Laura Batstra belicht de valkuilen van de psychiatrische diagnostiek. Zij bepleit een kindvriendelijkere behandeling van drukke en dromerige kinderen, waardoor overdiagnose wordt voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren.

Met een voorwoord van Allen Frances

Achtergrondinformatie over adhd.